Piet Eggen

Piet Eggen is natuurschilder en volgde zijn opleiding aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht. Van jongs af aan had hij een grote belangstelling voor de natuur, wat duidelijk zichtbaar is in de meeste van zijn schilderijen en illustraties.

Hoewel Eggen aanvankelijk de natuur in al haar verschijningsvormen uitbeeldde, specialiseerde hij zich en maakte naam als schilder van landschappen en illustrator van planten, vissen, insecten en reptielen (‘de wereld van kleine onderwerpen uit de natuur’). Zijn voorkeur verschoof daarna geleidelijk van illustreren naar schilderen.

Naast landschappen komen ook levende en geïsoleerde onderwerpen uit de natuur voor in de schilderijen van Eggen. Eenzaamheid en perspectief spelen vaak een belangrijke rol bij de keuze van zijn landschappen. Deze landschappen wekken de suggestie van ‘een reis naar de verre horizon’, de toeschouwer ziet de loop van een rivier, pad en velden en kan het uitzicht volgen tot een vage contour van de horizon op de achtergrond. Je wordt uitgenodigd om ‘het landschap in te lopen’.

Het werk van Piet Eggen is te zien in de groepsexpositie in The Fellowship Of Acoustics.

website Piet Eggen