Inbal Ann Hershtig

Inbal Ann Hershtig kwam na haar opleiding aan onder andere Haifa University, afdeling Fine Arts and Music in 2017 naar Nederland om te studeren aan het Frank Mohr Instituut van Academie Minerva. Afgelopen jaar volgde ze het pre-P(h)D programma aan het Groningen Research Arts and Society Platform (GRASP).

De eenvoudige geometrie en dynamische composities van Mien Ruys’ handgetekende plannen fascineerden Hershtig. Ze deden haar denken aan weefpatronen uit het midden van de 20e eeuw door de Bauhaus en de modernisten. Op basis van de handgetekende plannen toont de kunstenaar twee geweven werken.

Als beeldend kunstenaar is Hershtig geïnteresseerd in de betrokkenheid van mensen bij de omgeving en de beelden die daaruit voortvloeien. Dat kunnen kaarten of plattegronden zijn maar ook bijvoorbeeld geologische tekeningen. Ze lijken veel gemeen te hebben met de beeldtaal van Hershtig. Ze mixt graag tussen verschillende werelden en creëert zo artefacten op basis van kaarten, plattegronden en technische tekeningen.

Het werk van Inbal Ann Hershtig is te zien in Tuinen Mien Ruys.

Inbal Ann Hershtig